VB 调用 Shutdown.exe 关机和重启,VB 调用 Shutdown.exe 关机,VB 调用 Shutdown.exe 重启,VB 调用 Shutdown 关机,VB 调用 Shutdown 重启,VB Shutdown 关机,VB Shutdown 重启,VB Shutdown,VB 关机,VB 重启,Shell "shutdown.exe -r -t 0", vbHide,Shell "shutdown.exe -s -t 0", vbHide,VB 调用 Rundll.exe 关机和重启,VB 调用 Rundll.exe 关机,VB 调用 Rundll.exe 重启,VB 调用 Rundll 关机,VB 调用 Rundll 重启,VB Rundll 关机,VB Rundll 重启,VB Rundll,VB 关机,VB 重启,Shell "rundll.exe user.exe,exitwindowsexec", vbHide,Shell "rundll.exe user.exe,exitwindows", vbHide。

 VB 调用 Shutdown.exe 关机和重启,VB 调用 Rundll.exe 关机和重启:

Shell "shutdown.exe -r -t 0", vbHide '重启
Shell "shutdown.exe -s -t 0", vbHide '关机

Shell "rundll.exe user.exe,exitwindowsexec", vbHide '重启
Shell "rundll.exe user.exe,exitwindows", vbHide '关机