WebBrowser同程序中打开新窗口,不弹出新IE窗口打开:

加载WebBrowser1和WebBrowser2。如果WebBrowser1需要新打开窗口,则调用WebBrowser2打开新的窗口。

Private Sub WebBrowser1_NewWindow2(ppDisp As Object, Cancel As Boolean)
    Dim FrmWB As Form1
    Set FrmWB = New Form1
    FrmWB.WebBrowser1.RegisterAsBrowser = True
    Set ppDisp = FrmWB.WebBrowser1.Object
    FrmWB.Visible = True
End Sub