$ smtp-user-enum.pl -M VRFY -U users.txt -t 10.0.0.1
Starting smtp-user-enum v1.0 ( http://pentestmonkey.net/tools/smtp-user-enum )

 ----------------------------------------------------------
|          Scan Information            |
 ----------------------------------------------------------

Mode ..................... VRFY
Worker Processes ......... 5
Usernames file ........... users.txt
Target count ............. 1
Username count ........... 47
Target TCP port .......... 25
Query timeout ............ 5 secs
Relay Server ............. Not used

######## Scan started at Sun Jan 21 18:01:50 2007 #########
root@10.0.0.1: Exists
bin@10.0.0.1: Exists
daemon@10.0.0.1: Exists
lp@10.0.0.1: Exists
adm@10.0.0.1: Exists
uucp@10.0.0.1: Exists
postmaster@10.0.0.1: Exists
nobody@10.0.0.1: Exists
ftp@10.0.0.1: Exists
######## Scan completed at Sun Jan 21 18:01:50 2007 #########
9 results.

47 queries in 1 seconds (47.0 queries / sec)
$ ./smtp-user-enum.pl -D example.com -M RCPT -U users.txt -t 10.0.0.1
Starting smtp-user-enum v1.1 ( http://pentestmonkey.net/tools/smtp-user-enum )
----------------------------------------------------------
|          Scan Information            |
----------------------------------------------------------
Mode ..................... RCPT
Worker Processes ......... 5
Usernames file ........... users.txt
Target count ............. 1
Username count ........... 47
Target TCP port .......... 25
Query timeout ............ 5 secs
Target domain ............ example.com

######## Scan started at Wed Jan 16 20:43:58 2008 #########
10.0.0.1: bin@example.com exists
10.0.0.1: daemon@example.com exists
10.0.0.1: root@example.com exists
10.0.0.1: postmaster@example.com exists
######## Scan completed at Wed Jan 16 20:43:58 2008 #########
4 results.
id  姓名 人数
1  张伟  299025
2  王伟  290619
3  王芳  277293
4  李伟  269453
5  李娜  258581
6  张敏  245553
7  李静  243644
8  王静  243339
9  刘伟  241621
10  王秀英  241189
11  张丽  241075
12  李秀英  240742
13  王丽  236097
14  张静  232060
15  张秀英  231114
16  李强  230717
17  王敏  223592
18  李敏  223469
19  王磊  219127
20  刘洋  214420
21  王艳  206119
22  王勇  204173
23  李军  204023
24  张勇  203077
25  李杰  202421
26  张杰  199789
27  张磊  198962
28  王强  195956
29  李娟  195589
30  王军  193723
31  张艳  191285
32  张涛  189994
33  王涛  189306
34  李艳  186355
35  王超  182177
36  李明  181766
37  李勇  179517
38  王娟  179066
39  刘杰  173929
40  刘敏  171588
41  李霞  170530
42  李丽  168449
43  张军  165861
44  王杰  165340
45  张强  164702
46  王秀兰  163712
47  王刚  159252
48  王平  157977
49  刘芳  157853
50  张燕  156485
51  刘艳  156017
52  刘军  155131
53  李平  154297
54  王辉  152741
55  王燕  152648
56  陈静  151251
57  刘勇  151215
58  李玲  151068
59  李桂英  150978
60  王丹  150747
61  李刚  149594
62  李丹  148848
63  李萍  148275
64  王鹏  148229
65  刘涛  148207
66  陈伟  148051
67  张华  148019
68  刘静  147728
69  李涛  147355
70  王桂英  146354
71  张秀兰  146279
72  李红  144601
73  李超  144127
74  刘丽  142900
75  张桂英  142832
76  王玉兰  142066
77  李燕  141459
78  张鹏  141117
79  李秀兰  140833
80  张超  140100
81  王玲  138984
82  张玲  138091
83  李华  137942
84  王飞  136507
85  张玉兰  135296
86  王桂兰  134275
87  王英  132456
88  刘强  132144
89  陈秀英  131958
90  李英  130583
91  李辉  129879
92  李梅  129766
93  陈勇  129146
94  王鑫  128418
95  李芳  128329
96  张桂兰  127187
97  李波  126381
98  杨勇  125993
99  王霞  124921
100  李桂兰  124888
101  王斌  124327
102  李鹏  124243
103  张平  122993
104  张莉  121695
105  张辉  121111
106  张宇  120902
107  刘娟  120412
108  李斌  120296
109  王浩  118216
110  陈杰  118148
111  王凯  117695
112  陈丽  117040
113  陈敏  116838
114  王秀珍  116735
115  李玉兰  116184
116  刘秀英  115846
117  王萍  115207
118  王萍  115207
119  张波  115154
120  刘桂英  114512
121  杨秀英  114136
122  张英  113588
123  杨丽  113258
124  张健  113192
125  李俊  112544
126  李莉  112468
127  王波  112443
128  张红  111746
129  刘丹  111655
130  李鑫  110962
131  王莉  110381
132  杨静  110053
133  刘超  109527
134  张娟  109261
135  杨帆  108762
136  刘燕  108644
137  刘英  108453
138  李雪  108205
139  李秀珍  107992
140  张鑫  107732
141  王健  107704
142  刘玉兰  107631
143  刘辉  107455
144  刘波  107449
145  张浩  107374
146  张明  107256
147  陈燕  107216
148  张霞  106861
149  陈艳  106819
150  杨杰  106101
151  王帅  105071
152  李慧  103740
153  王雪  103724
154  杨军  103320
155  张旭  103041
156  刘刚  102370
157  王华  101171
158  杨敏  100971
159  王宁  100589
160  李宁  100137
161  王俊  100021
162  刘桂兰  99840
163  刘斌  99492
164  张萍  99033
165  王婷  98814
166  陈涛  98615
167  王玉梅  98299
168  王娜  98216
169  张斌  98156
170  陈龙  98122
171  李林  98105
172  王玉珍  98065
173  张凤英  97223
174  王红  96964
175  李凤英  96873
176  杨洋  96576
177  李婷  96390
178  张俊  96055
179  王林  95966
180  陈英  95899
181  陈军  95842
182  刘霞  94948
183  陈浩  94863
184  张凯  94859
185  王晶  94760
186  陈芳  94740
187  张婷  94720
188  杨涛  94637
189  杨波  94196
190  陈红  94006
191  刘欢  93863
192  王玉英  93799
193  陈娟  93744
194  陈刚  93522
195  王慧  93405
196  张颖  93140
197  张林  93106
198  张娜  92949
199  张玉梅  92586
200  王凤英  92505
201  张玉英  92390
202  李红梅  92231
203  刘佳  91951
204  刘磊  91470
205  张倩  91348
206  刘鹏  90903
207  王旭  90684
208  张雪  90450
209  李阳  90359
210  张秀珍  90112
211  王梅  89565
212  王建华  89148
213  李玉梅  89112
214  王颖  89022
215  刘平  88880
216  杨梅  88571
217  李飞  88396
218  王亮  88383
219  李磊  88102
220  李建华  88029
221  王宇  87917
222  陈玲  87558
223  张建华  87524
224  刘鑫  87308
225  王倩  86924
226  张帅  86732
227  李健  86475
228  陈林  85948
229  李洋  85833
230  陈强  85787
231  赵静  85594
232  王成  85432
233  张玉珍  85224
234  陈超  84976
235  陈亮  84471
236  刘娜  84091
237  王琴  84028
238  张兰英  83959
239  张慧  83681
240  刘畅  83456
241  李倩  83401
242  杨艳  82385
243  张亮  82044
244  张建  81744
245  李云  81208
246  张琴  81000
247  王兰英  80731
248  李玉珍  80572
249  刘萍  80388
250  陈桂英  80295
251  刘颖  80261
252  杨超  80153
253  张梅  79972
254  陈平  79940
255  王建  79928
256  刘红  79762
257  赵伟  79459
258  张云  79351
259  张宁  79244
260  杨林  79162
261  张洁  79146
262  高峰  78898
263  王建国  78782
264  杨阳  78382
265  陈华  78105
266  杨华  78075
267  王建军  77950
268  杨柳  77930
269  刘阳  77923
270  王淑珍  77681
271  杨芳  77645
272  李春梅  77453
273  刘俊  77413
274  王海燕  77307
275  刘玲  76919
276  陈晨  76912
277  王欢  76800
278  李冬梅  76777
279  张龙  76761
280  陈波  76568
281  陈磊  76518
282  王云  76394
283  王峰  76284
284  王秀荣  76208
285  王瑞  76092
286  李琴  76069
287  李桂珍  75634
288  陈鹏  75589
289  王莹  75533
290  刘飞  75516
291  王秀云  75415
292  陈明  75411
293  王桂荣  75397
294  李浩  75336
295  王志强  75143
296  张丹  75103
297  李峰  74881
298  张红梅  74520
299  刘凤英  74451
300  李玉英  74414
301  王秀梅  74402
302  李佳  74308
303  王丽娟  74225
304  陈辉  74195
305  张婷婷  73975
306  张芳  73888
307  王婷婷  73680
308  王玉华  73434
309  张建国  73419
310  李兰英  73413
311  王桂珍  73249
312  李秀梅  73221
313  陈玉兰  73104
314  陈霞  73068
315  刘凯  72970
316  张玉华  72895
317  刘玉梅  72773
318  刘华  72504
319  李兵  71559
320  张雷  71456
321  王东  71454
322  李建军  71395
323  刘玉珍  71141
324  王琳  71116
325  李建国  70799
326  李颖  70393
327  杨伟  70379
328  李桂荣  70269
329  王龙  70165
330  刘婷  70132
331  陈秀兰  70040
332  张建军  69822
333  李秀荣  69797
334  刘明  69679
335  周敏  69535
336  张秀梅  69475
337  李雪梅  69393
338  黄伟  69373
339  张海燕  69359
340  王淑兰  68960
341  李志强  68853
342  杨磊  68848
343  李晶  68767
344  李婷婷  68553
345  张秀荣  68346
346  刘建华  68298
347  王丽丽  68259
348  赵敏  68232
349  陈云  68231
350  李海燕  68163
351  张桂荣  68151
352  张晶  68119
353  刘莉  68026
354  李凯  68023
355  张玉  67871
356  张峰  67773
357  刘秀兰  67275
358  张志强  67271
359  李龙  67168
360  李秀云  67024
361  李秀芳  66746
362  李帅  66711
363  李欣  66637
364  刘云  66583
365  张丽丽  66369
366  李洁  66335
367  张秀云  66249
368  王淑英  66082
369  王春梅  66038
370  王红梅  65884
371  陈斌  65861
372  李玉华  65710
373  李桂芳  65646
374  张莹  65567
375  陈飞  65439
376  王博  65203
377  刘浩  65167
378  黄秀英  65086
379  刘玉英  64842
380  李淑珍  64842
381  黄勇  64746
382  周伟  64520
383  王秀芳  64411
384  王丽华  64150
385  王丹丹  64069
386  李彬  63966
387  王桂香  63959
388  王坤  63857
389  刘慧  63772
390  李想  63699
391  张瑞  63556
392  张桂珍  63383
393  王淑华  63375
394  刘帅  63364
395  张飞  63152
396  张秀芳  63056
397  王洋  62713
398  陈洁  62710
399  张桂芳  62681
400  张丽娟  62678
401  王荣  62561
402  吴秀英  62432
403  杨明  62105
404  李桂香  61863
405  马丽  61847
406  刘倩  61733
407  杨秀兰  61656
408  杨玲  61634
409  王秀华  61595
410  杨平  61560
411  王彬  61465
412  李亮  61419
413  李荣  61362
414  李桂芝  61306
415  李琳  61199
416  李岩  61102
417  李建  60967
418  王兵  60858
419  王桂芳  60701
420  王明  60622
421  陈梅  60385
422  张春梅  60327
423  李杨  60266
424  王岩  60135
425  王冬梅  59986
426  刘峰  59934
427  李秀华  59910
428  李丹丹  59875
429  杨雪  59778
430  刘玉华  59735
431  马秀英  59709
432  张丽华  59665
433  张淑珍  59490
434  李小红  59385
435  张博  59248
436  王欣  59172
437  王桂芝  59158
438  赵丽  59148
439  张秀华  59129
440  张琳  59116
441  黄敏  59029
442  杨娟  58945
443  王金凤  58572
444  周杰  58524
445  王雷  58345
446  陈建华  58276
447  刘梅  58263
448  杨桂英  57862
449  李淑英  57770
450  陈玉英  57697
451  杨秀珍  57619
452  孙秀英  57612
453  赵军  57539
454  赵勇  57537
455  刘兵  57490
456  杨斌  57411
457  李文  57293
458  陈琳  57098
459  陈萍  57041
460  孙伟  57040
461  张利  56981
462  陈俊  56922
463  张楠  56877
464  刘桂珍  56753
465  刘宇  56711
466  刘建军  56648
467  张淑英  56633
468  李红霞  56541
469  赵秀英  56482
470  李博  56442
471  王利  56428
472  张荣  56301
473  张帆  56299
474  王建平  56221
475  张桂芝  56165
476  张瑜  56093
477  周勇  55618
478  张坤  55579
479  徐伟  55567
480  王桂花  55558
481  刘琴  55539
482  周静  55423
483  徐敏  55400
484  刘婷婷  55384
485  徐静  55363
486  杨红  55124
487  王璐  55111
488  张淑兰  55061
489  张文  54794
490  杨燕  54700
491  陈桂兰  54687
492  周丽  54684
493  李淑华  54643
494  陈鑫  54592
495  马超  54458
496  刘建国  4345
497  李桂花  4307
498  王凤兰  4228
499  李淑兰  4074
500  陈秀珍  4060

将对应的元音字母替换掉,就可以生成规则了

zhāng wěi
wáng wěi
wáng fāng
lǐ wěi
lǐ nà
zhāng mǐn
lǐ jìng
wáng jìng
liú wěi
wáng xiù yīng
zhāng lì
lǐ xiù yīng
wáng lì
zhāng jìng
zhāng xiù yīng
lǐ qiáng
wáng mǐn
lǐ mǐn
wáng lěi
liú yáng
wáng yàn
wáng yǒng
lǐ jun1
zhāng yǒng
lǐ jié
zhāng jié
zhāng lěi
wáng qiáng
lǐ juān
wáng jun1
zhāng yàn
zhāng tāo
wáng tāo
lǐ yàn
wáng chāo
lǐ míng
lǐ yǒng
wáng juān
liú jié
liú mǐn
lǐ xiá
lǐ lì
zhāng jun1
wáng jié
zhāng qiáng
wáng xiù lán
wáng gāng
wáng píng
liú fāng
zhāng yàn
liú yàn
liú jun1
lǐ píng
wáng huī
wáng yàn
chén jìng
liú yǒng
lǐ líng
lǐ guì yīng
wáng dān
lǐ gāng
lǐ dān
lǐ píng
wáng péng
liú tāo
chén wěi
zhāng huá
liú jìng
lǐ tāo
wáng guì yīng
zhāng xiù lán
lǐ hóng
lǐ chāo
liú lì
zhāng guì yīng
wáng yù lán
lǐ yàn
zhāng péng
lǐ xiù lán
zhāng chāo
wáng líng
zhāng líng
lǐ huá
wáng fēi
zhāng yù lán
wáng guì lán
wáng yīng
liú qiáng
chén xiù yīng
lǐ yīng
lǐ huī
lǐ méi
chén yǒng
wáng xīn
lǐ fāng
zhāng guì lán
lǐ bō
yáng yǒng
wáng xiá
lǐ guì lán
wáng bīn
lǐ péng
zhāng píng
zhāng lì
zhāng huī
zhāng yǔ
liú juān
lǐ bīn
wáng hào
chén jié
wáng kǎi
chén lì
chén mǐn
wáng xiù zhēn
lǐ yù lán
liú xiù yīng
wáng píng
wáng píng
zhāng bō
liú guì yīng
yáng xiù yīng
zhāng yīng
yáng lì
zhāng jiàn
lǐ jun4
lǐ lì
wáng bō
zhāng hóng
liú dān
lǐ xīn
wáng lì
yáng jìng
liú chāo
zhāng juān
yáng fān
liú yàn
liú yīng
lǐ xuě
lǐ xiù zhēn
zhāng xīn
wáng jiàn
liú yù lán
liú huī
liú bō
zhāng hào
zhāng míng
chén yàn
zhāng xiá
chén yàn
yáng jié
wáng shuài
lǐ huì
wáng xuě
yáng jun1
zhāng xù
liú gāng
wáng huá
yáng mǐn
wáng níng
lǐ níng
wáng jun4
liú guì lán
liú bīn
zhāng píng
wáng tíng
chén tāo
wáng yù méi
wáng nà
zhāng bīn
chén lóng
lǐ lín
wáng yù zhēn
zhāng fèng yīng
wáng hóng
lǐ fèng yīng
yáng yáng
lǐ tíng
zhāng jun4
wáng lín
chén yīng
chén jun1
liú xiá
chén hào
zhāng kǎi
wáng jīng
chén fāng
zhāng tíng
yáng tāo
yáng bō
chén hóng
liú huān
wáng yù yīng
chén juān
chén gāng
wáng huì
zhāng yǐng
zhāng lín
zhāng nà
zhāng yù méi
wáng fèng yīng
zhāng yù yīng
lǐ hóng méi
liú jiā
liú lěi
zhāng qiàn
liú péng
wáng xù
zhāng xuě
lǐ yáng
zhāng xiù zhēn
wáng méi
wáng jiàn huá
lǐ yù méi
wáng yǐng
liú píng
yáng méi
lǐ fēi
wáng liàng
lǐ lěi
lǐ jiàn huá
wáng yǔ
chén líng
zhāng jiàn huá
liú xīn
wáng qiàn
zhāng shuài
lǐ jiàn
chén lín
lǐ yáng
chén qiáng
zhào jìng
wáng chéng
zhāng yù zhēn
chén chāo
chén liàng
liú nà
wáng qín
zhāng lán yīng
zhāng huì
liú chàng
lǐ qiàn
yáng yàn
zhāng liàng
zhāng jiàn
lǐ yún
zhāng qín
wáng lán yīng
lǐ yù zhēn
liú píng
chén guì yīng
liú yǐng
yáng chāo
zhāng méi
chén píng
wáng jiàn
liú hóng
zhào wěi
zhāng yún
zhāng níng
yáng lín
zhāng jié
gāo fēng
wáng jiàn guó
yáng yáng
chén huá
yáng huá
wáng jiàn jun1
yáng liǔ
liú yáng
wáng shū zhēn
yáng fāng
lǐ chūn méi
liú jun4
wáng hǎi yàn
liú líng
chén chén
wáng huān
lǐ dōng méi
zhāng lóng
chén bō
chén lěi
wáng yún
wáng fēng
wáng xiù róng
wáng ruì
lǐ qín
lǐ guì zhēn
chén péng
wáng yíng
liú fēi
wáng xiù yún
chén míng
wáng guì róng
lǐ hào
wáng zhì qiáng
zhāng dān
lǐ fēng
zhāng hóng méi
liú fèng yīng
lǐ yù yīng
wáng xiù méi
lǐ jiā
wáng lì juān
chén huī
zhāng tíng tíng
zhāng fāng
wáng tíng tíng
wáng yù huá
zhāng jiàn guó
lǐ lán yīng
wáng guì zhēn
lǐ xiù méi
chén yù lán
chén xiá
liú kǎi
zhāng yù huá
liú yù méi
liú huá
lǐ bīng
zhāng léi
wáng dōng
lǐ jiàn jun1
liú yù zhēn
wáng lín
lǐ jiàn guó
lǐ yǐng
yáng wěi
lǐ guì róng
wáng lóng
liú tíng
chén xiù lán
zhāng jiàn jun1
lǐ xiù róng
liú míng
zhōu mǐn
zhāng xiù méi
lǐ xuě méi
huáng wěi
zhāng hǎi yàn
wáng shū lán
lǐ zhì qiáng
yáng lěi
lǐ jīng
lǐ tíng tíng
zhāng xiù róng
liú jiàn huá
wáng lì lì
zhào mǐn
chén yún
lǐ hǎi yàn
zhāng guì róng
zhāng jīng
liú lì
lǐ kǎi
zhāng yù
zhāng fēng
liú xiù lán
zhāng zhì qiáng
lǐ lóng
lǐ xiù yún
lǐ xiù fāng
lǐ shuài
lǐ xīn
liú yún
zhāng lì lì
lǐ jié
zhāng xiù yún
wáng shū yīng
wáng chūn méi
wáng hóng méi
chén bīn
lǐ yù huá
lǐ guì fāng
zhāng yíng
chén fēi
wáng bó
liú hào
huáng xiù yīng
liú yù yīng
lǐ shū zhēn
huáng yǒng
zhōu wěi
wáng xiù fāng
wáng lì huá
wáng dān dān
lǐ bīn
wáng guì xiāng
wáng kūn
liú huì
lǐ xiǎng
zhāng ruì
zhāng guì zhēn
wáng shū huá
liú shuài
zhāng fēi
zhāng xiù fāng
wáng yáng
chén jié
zhāng guì fāng
zhāng lì juān
wáng róng
wú xiù yīng
yáng míng
lǐ guì xiāng
mǎ lì
liú qiàn
yáng xiù lán
yáng líng
wáng xiù huá
yáng píng
wáng bīn
lǐ liàng
lǐ róng
lǐ guì zhī
lǐ lín
lǐ yán
lǐ jiàn
wáng bīng
wáng guì fāng
wáng míng
chén méi
zhāng chūn méi
lǐ yáng
wáng yán
wáng dōng méi
liú fēng
lǐ xiù huá
lǐ dān dān
yáng xuě
liú yù huá
mǎ xiù yīng
zhāng lì huá
zhāng shū zhēn
lǐ xiǎo hóng
zhāng bó
wáng xīn
wáng guì zhī
zhào lì
zhāng xiù huá
zhāng lín
huáng mǐn
yáng juān
wáng jīn fèng
zhōu jié
wáng léi
chén jiàn huá
liú méi
yáng guì yīng
lǐ shū yīng
chén yù yīng
yáng xiù zhēn
sūn xiù yīng
zhào jun1
zhào yǒng
liú bīng
yáng bīn
lǐ wén
chén lín
chén píng
sūn wěi
zhāng lì
chén jun4
zhāng nán
liú guì zhēn
liú yǔ
liú jiàn jun1
zhāng shū yīng
lǐ hóng xiá
zhào xiù yīng
lǐ bó
wáng lì
zhāng róng
zhāng fān
wáng jiàn píng
zhāng guì zhī
zhāng yú
zhōu yǒng
zhāng kūn
xú wěi
wáng guì huā
liú qín
zhōu jìng
xú mǐn
liú tíng tíng
xú jìng
yáng hóng
wáng lù
zhāng shū lán
zhāng wén
yáng yàn
chén guì lán
zhōu lì
lǐ shū huá
chén xīn
mǎ chāo
liú jiàn guó
lǐ guì huā
wáng fèng lán
lǐ shū lán
chén xiù zhēn

所有中文Unicode对应的拼音表,仅仅只有404个拼音。

A, Ai, An, Ang, Ao, Ba, Bai, Ban, Bang, Bao, Bei, Ben, Beng, Bi, Bian, Biao, Bie, Bin, Bing, Bo, Bu, Ca, Cai, Can, Cang, Cao, Ce, Cen, Ceng, Cha, Chai, Chan, Chang, Chao, Che, Chen, Cheng, Chi, Chong, Chou, Chu, Chuai, Chuan, Chuang, Chui, Chun, Chuo, Ci, Cong, Cou, Cu, Cuan, Cui, Cun, Cuo, Da, Dai, Dan, Dang, Dao, De, Den, Deng, Di, Dia, Dian, Diao, Die, Ding, Diu, Dong, Dou, Du, Duan, Dui, Dun, Duo, E, En, Eng, Er, Fa, Fan, Fang, Fei, Fen, Feng, Fiao, Fo, Fou, Fu, Ga, Gai, Gan, Gang, Gao, Ge, Gei, Gen, Geng, Gong, Gou, Gu, Gua, Guai, Guan, Guang, Gui, Gun, Guo, Ha, Hai, Han, Hang, Hao, He, Hei, Hen, Heng, Ho, Hong, Hou, Hu, Hua, Huai, Huan, Huang, Hui, Hun, Huo, Ji, Jia, Jian, Jiang, Jiao, Jie, Jin, Jing, Jiong, Jiu, Ju, Juan, Jue, Jun, Ka, Kai, Kan, Kang, Kao, Ke, Ken, Keng, Kong, Kou, Ku, Kua, Kuai, Kuan, Kuang, Kui, Kun, Kuo, La, Lai, Lan, Lang, Lao, Le, Lei, Leng, Li, Lia, Lian, Liang, Liao, Lie, Lin, Ling, Liu, Lo, Long, Lou, Lu, Luan, Lun, Luo, Lv, Lve, M, Ma, Mai, Man, Mang, Mao, Me, Mei, Men, Meng, Mi, Mian, Miao, Mie, Min, Ming, Miu, Mo, Mou, Mu, N, Na, Nai, Nan, Nang, Nao, Ne, Nei, Nen, Ni, Nian, Niang, Niao, Nie, Nin, Ning, Niu, Nong, Nou, Nu, Nuan, Nuo, Nv, Nve, Ou, Pa, Pai, Pan, Pang, Pao, Pei, Pen, Peng, Pi, Pian, Piao, Pie, Pin, Ping, Po, Pou, Pu, Qi, Qia, Qian, Qiang, Qiao, Qie, Qin, Qing, Qiong, Qiu, Qu, Quan, Que, Qun, Ra, Ran, Rang, Rao, Re, Ren, Reng, Ri, Rong, Rou, Ru, Ruan, Rui, Run, Ruo, Sa, Sai, San, Sang, Sao, Se, Sha, Shai, Shan, Shang, Shao, She, Shen, Sheng, Shi, Shou, Shu, Shua, Shuai, Shuan, Shuang, Shui, Shuo, Si, Song, Sou, Su, Suan, Sui, Sun, Suo, Ta, Tai, Tan, Tang, Tao, Te, Teng, Ti, Tian, Tiao, Tie, Ting, Tong, Tou, Tu, Tuan, Tui, Tun, Tuo, Wa, Wai, Wan, Wang, Wei, Wen, Weng, Wo, Wu, Xi, Xia, Xian, Xiang, Xiao, Xie, Xin, Xing, Xiong, Xiu, Xu, Xuan, Xue, Xun, Ya, Yan, Yang, Yao, Ye, Yen, Yi, Yin, Ying, Yo, Yong, You, Yu, Yuan, Yue, Yun, Za, Zai, Zan, Zang, Zao, Ze, Zei, Zen, Zeng, Zha, Zhai, Zhan, Zhang, Zhao, Zhe, Zhen, Zheng, Zhi, Zhong, Zhou, Zhu, Zhua, Zhuai, Zhuan, Zhuang, Zhui, Zhun, Zhuo, Zi, Zong, Zou, Zu, Zuan, Zui, Zun, Zuo

[原文地址]

各种吐槽:

1#

猪猪侠 (A) | 2015-01-31 17:50

每个公司都会存在那么几个人,盲测规则可以依据姓名生成

2#

孤月寒城 (握了棵草) | 2015-01-31 17:53

我屮艸芔茻。留名

3#

Anymous (听说集齐7枚wb能召唤神龙,兑换树莓派,点击右边感谢收集wb,召唤神龙!) | 2015-01-31 17:56

人口数据库开房吗?

4#

Anymous (听说集齐7枚wb能召唤神龙,兑换树莓派,点击右边感谢收集wb,召唤神龙!) | 2015-01-31 17:56

开放

5#

insight-labs (Root Yourself in Success) | 2015-01-31 17:59

同名同姓-重名数量排行榜:http://zhaoren.idtag.cn/samename/searchName!pmbyrepeatlist.htm

6#

answer | 2015-01-31 17:59

哈哈 以后爆破不怕没有用户名了

7#

天地不仁 以万物为刍狗 (本人乃 鬼域四公子-鬼冥夜 是也) | 2015-01-31 18:03

卧槽 猪猪侠你把人口数据库入侵了?

8#

泳少 (此号被射!by U神) | 2015-01-31 18:06

在中国每十个人就有九个人资料在猪猪侠手上

9#

无心、 (死心之人亦无心,无心之人何以痛。) | 2015-01-31 18:08

人口数据库。。。

10#

iiiiiiiii | 2015-01-31 18:16

在中国每十个人就有九个人资料在猪猪侠手上

11#

黑吃黑 (粪土当年万户侯) | 2015-01-31 18:20

在中国每十个人就有九个人资料在猪猪侠手上

12#

寂寞的瘦子 (此人拥有王的元气) | 2015-01-31 18:50

我上榜了。。我擦。。

13#

无敌L.t.H (?……肉肉、狗疯、ressx点请战挑桶冰) | 2015-01-31 19:00

张益达中枪

14#

RainShine (I'm your angel of music.) | 2015-01-31 19:00

@寂寞的瘦子 恭喜上榜,wb拿来

15#

sin (Original sin: 玄门非有闭,苦学当自开) | 2015-01-31 19:04

大牛们不仅神器厉害,裤子也厉害

16#

Sct7p (.)V(.) (.)_(.) (.)*(.) (.)^(.) (|)(and 1=2)(|) (.)^(.) (.)*(.) (.)_(.) (.)V(.) | 2015-01-31 19:23

在中国每十个人就有九个人资料在我手上

17#

F3K4 | 2015-01-31 19:50

在中国每十个人就有九个人资料在猪猪侠手上

18#

popok (我是你们的大爷)?(宗祖的们你是我) | 2015-01-31 19:54

@无敌L.t.H 张伟,可有可无的角色

19#

Qiudays | 2015-01-31 20:12

你对人口数据网干了什么...

20#

冷静 (黑客大黑客超级黑客黑客王,这就是我的梦想。。。。。) | 2015-01-31 20:12

我也上榜了 我擦

21#

superbing (技术交流,乐在分享!) | 2015-01-31 20:14

我居然不在!

22#

superbing (技术交流,乐在分享!) | 2015-01-31 20:14

我这么帅气的名字 应该在榜上哈!

23#

Hxai11 (求工作) | 2015-01-31 21:08

没我。。。

24#

南宁网警Mx | 2015-01-31 21:10

大张伟果然还是第一

25#

0x12 (帽子掉了|多逛,少说话。|小学生) | 2015-01-31 21:16

人口数据库

26#

shellme | 2015-01-31 21:32

在中国每十个人就有九个人资料在猪猪侠手上

27#

Well (男神提枪逛青楼。) | 2015-01-31 21:34

@shellme 这就更能证明他就是传说的中的V

28#

mango (待我乌币800万 姑娘嫁我可好) | 2015-01-31 21:53

卧槽

29#

鸡鸡 (产品经理) | 2015-01-31 22:51

吃点好的,洗个澡,喝瓶好酒抽支好烟,等待警察的到来把

30#

Terry | 2015-01-31 23:25

后面少了5万

31#

_Evil (科普是一种公益行为) | 2015-01-31 23:41

@insight-labs 有点意思 设国内oa mail 应该好使

32#

Knight (查水表。缴wb不杀) | 2015-02-01 00:33

服。

33#

Xser233 | 2015-02-01 01:35

还没出生的人的数据都在lz手里

34#

老笨蛋 | 2015-02-01 11:08

在中国每十个人就有十一个人资料在猪猪侠手上

35#

天明 (我要为大叔报仇) | 2015-02-01 11:20

玩大数据的伤不起

36#

小贱 (你懂的????????????????????) | 2015-02-01 11:24

我去 我试了下我真实姓名全国只有2个 我草 。。。有一个是我本省 难道就是我..太可怕了

37#

我了个去 (看啥,头像不是我) | 2015-02-01 11:44

这个名单没意思,我要共济会的人员名单

38#

阿门 | 2015-02-01 13:04

2015人口普查

39#

星少 | 2015-02-01 13:06

同名同姓-重名数量排行榜:http://zhaoren.idtag.cn/samename/searchName!pmbyrepeatlist.htm

留言评论(旧系统):

佚名 @ 2015-02-04 09:47:59

117 王萍 115207 118 王萍 115207 王 115 李 107 张 103 刘 67 陈 48 杨 32 赵 7 周 6 黄 4 徐 3 马 3 孙 2 吴 1 高 1 伟 11 秀英 11 敏 10 丽 9 勇 9 静 9 军 7 杰 7 超 7 华 6 娟 6 平 6 斌 6 明 6 桂英 6 梅 6 波 6 涛 6 燕 6 玲 6 磊 6 秀兰 6 红 6 艳 6 芳 6 ... ...

本站回复:

少侠好眼力!